Categories
Nekategorizirano

SVETI TRIJE KRALJI IN SVEČNICA

SVETI TRIJE KRALJI

Sveti trije kralji je krščanski praznik, ki se ga praznuje 6.januarja. Simbolno se na praznik postavijo figure kraljev v jaslice poleg svete družine. Te sveti trije modreci so bili Gašper, Miha in Gašper. Miha je zaščitnik popotnikov in Svetega dneva mladih, Boltežar pa bolnih za epilepsijo. S tem praznikom se konča “božična doba”. Ponekod tudi pravijo, da demoni ne strašijo več ali pa da divja jaga, ki je norela po nebu, izgine z obzorja. Praznik je najbolj poznan po krščanski zgodbi, o treh modrecih, ki so prišli od daleč, da bi se poklonili novorojenemu Jezusu.

V Matejevem evangeliju je zapisano, da jih je v Jeruzalemu sprejel kralj Herod. Želel je izvedeti, kje se bo Jezus rodil, da bi ga lahko ubil, kajti slišal je da bo on novorojeni kralj. Trije modreci mu tega niso mogli povedati, ker tudi sami niso vedeli. Sledili so zvezdi repatici, betlehemski zvezdi, ki jim je kazala pot dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Jezusu so darovali tri darove: sveto kadilo (kot Bogu), zlato (kot kralju) in plemenito miro (kot človeku).

Slika 1: Sveti trije kralji pred Jezusom

V Evangeliju pravzaprav ni zapisano število kraljev. Predvidevali so, da so bili trije, ker so prinesli tri darove. Na slikah in sta včasih upodobljena dva, včasih trije, na nekaterih slikah jih je celo sedem ali dvanajst.

Na ta dan je veliko šeg, običajev in navad. Kristjani zvečer poškropijo in s kadilom blagoslovijo svoje domove. Ponekod še vedno, večinoma starejši vaščani, s kredo nad vrata napišejo letnico in prve črke imen teh kraljev (npr. 20+G+M+B+21). Še danes pa se tudi prižgejo sveče, ki so gorijo celo noč. Zanimiva šega je v Franciji, kjer so v krušno testo vmesili bobovo zrno in tistega, ki je zrno našel, so oklicali za “bobovega kralja”.

SVEČNICA

Svečnica ali Gospodovo darovanje je krščanski praznik, ki ga praznujemo 40 dni po božiču, torej 2. februarja. Ime izhaja iz tradicionalnega blagoslova sveč v cerkvah. Tistega dne sta Marija in Jožef odnesla novorojenega Jezusa v Jeruzalemski tempelj, kjer sta se zahvalila Bogu. Svečnico praznujemo kot spomin Marijinega očiščevanja in njenega srečanja s Simeonom.

Po judovski postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj in tam darovati in se tako očistiti. Pred očiščenjem se ni smela družiti z nikomer, zlasti pa ni smela iti v svetišče. Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj je srečala častitljivega Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija. Simeon je v templju naznanil, da bo otrok luč celotnemu svetu, zato je danes sveča v cerkvi prispodoba Mesije, ki razsvetljuje človeštvo.

Na dan, ko praznujemo svečnico, se je razvilo kar nekaj navad in šeg. Najbolj poznana po svetu in tudi najpomembnejša je navada prižiganja sveč. Sveče s svojim plamenom simbolizirajo nov začetek in so simbol očiščenja. Ponazarjajo prazničnost in razsvetljenje teme in duha ter kristjana opominjajo, da mora biti otrok luči. Pri sveti maši duhovnik blagoslovi sveče, in s tem blagoslovom verniki verjamejo da imajo posebno moč. Sveče prižgejo ob naravnih nesrečah ali življenjskih stiskah, da bi jih sveti plamen blagoslovil in prinesel srečo.

slika 2: Darovanje v templju
Slika 3: Verski obredi na svečnico

EPIPHANY or THREE KINGS’ DAY

The Three kings’ day is a Christian holiday celebrated on January 6th. Symbolically, figures of kings are placed in the Christmas crib. These three wise men were Balthazar, Melchior and Gaspar.
The holiday is best known for a Christian story that says that three wise men came from afar to worship the newborn Jesus. According to the Gospel of Matthew, they came from the east to Jerusalem. They were received in Jerusalem by King Herod, who wanted to know where Jesus would be born so that he could kill him. They followed the star of Bethlehem, which showed them the way until it stood above the place where the child was. When Jesus was found, three gifts were given to him: holy incense (as to God), gold (as to the king), and noble myrrh (as to man).

Therefore, there are many customs and beliefs on this day. At dusk, Christians smoke their homes with incense to bless their homes. Another custom is that they write the year and the first letters of the names of these kings above the door, for example 20 + G + M + B + 21. Even today, they also light candles and let them burn all night

CANDLEMAS

The Candlemas or the Presentation of Jesus Christ is a Christian holiday, celebrated 40 days after Christmas, on February 2nd. The name Candlemas comes from the traditional blessing of candles in churches. On this day, Mary and Joseph took the newborn Jesus to the Jerusalem temple and thanked God. It is a day of thanksgiving and prayer for holiness.According to the Jewish law, every mother who gave birth to a son had to come to the temple on the fortieth day after giving birth, donate there and thus be cleansed. Thus, on the fortieth day after the birth of the Savior, Mary was allowed to come to the temple, where she met Simeon. Just as Simeon announced in the temple that the child would be a light to the whole world, the candle in the church is a metaphor of the Messiah enlightening humanity.

To commemorate this story, candles are lit at midnight as a symbol of purification. The candle has great symbolic significance, it illustrates the festivity and enlightenment of the darkness of the spirit, and reminds the Christian that he must be a child of light.

BESEDILNI VIRI:

SPLETNI VIRI:

Sveti trije kralji, 2017, wikipedija, [5.12.2020; 16.26] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_trije_kralji_(praznik)

Tvoja katoliška televizija: Sveti trije kralji, ExodusTv, [5.12.2020; 16.30] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://www.exodus.si/novice.php?id=98

Smolik, M., Leto svetnikov: Jezusovo darovanje, 1999. Celje: Mohorjeva družba, [5.12.2020; 16.54] Dostopno na tem spletnem naslovu: http://www.marija.si/duhovnost/marijini-prazniki/svecnica/

Epiphany(holiday), oktober 2020, wikipedia [7.12.2020; 18.59] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphany_(holiday)

Candlemas, oktober 2020, wikipedia [7.12.2020; 19.14] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://en.wikipedia.org/wiki/Candlemas

Gospodovo razglašenje-Sveti trije kralji, kapitelj.com [7.12.2020; 19.22] Dostopno na tem spletnem naslovu: http://www.kapitelj.com/sveti_trije_kralji.html

Svečnica, kapitelj.com [7.12.2020; 19.25] Dostopno na tem spletnem naslovu: http://www.kapitelj.com/svecnica.html

KNJIŽNI VIRI:

SVETO pismo Stare in Nove zaveze, Slovenski standardni prevod: osnovna izdaja, 14. natis Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 2016, ISBN 978-961-6138-43-7

SLIKOVNI VIRI:

Slika 1: Sveti trije kralji pred Jezusom[10.12.2020; 14.21] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://www.slovenec.org/wp-content/uploads/2019/01/naslovna.jpg

Slika 2: RUPNIK Marko, Darovanje v templju, [10.12.2020; 14.14] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://katoliska-cerkev.si/img/news/2012/01-jan/378df2001f9afae9a289dde61d20eb85be55d882.jpg

Slika 3: Verski obredi na svečnico, [10.12.2020; 14.16] Dostopno na tem spletnem naslovu: https://www.e-borghi.com/public/blog/30_01_18-02_56_37-Z82df8e79681f6e9b53fc938120f2b67.jpg